skip to Main Content

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บททั่วไป

กลุ่มบริษัทบางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซส (“บีเอฟเอส”) ประกอบด้วย, บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด (ต่อไปจะแทนด้วยคำว่า “บีเอฟเอส”) มีการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลาย รวมทั้งข้อมูลของบีเอฟเอส และข้อมูลที่คุณได้มอบให้บีเอฟเอส นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีการที่บีเอฟเอส จัดเก็บ และการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ซึ่งบีเอฟเอส เป็นผู้ควบคุมข้อมูล และอ้างถึงการบังคับใช้ของนโยบายนี้

การเก็บข้อมูล

บีเอฟเอสขอข้อมูลจากคุณในการขอใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ และช่องทางอื่น ๆ เพื่ออาจใช้ในการระบุตัวตนของคุณ (ข้อมูลส่วนบุคคล) โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัด ดังนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ เพศ และสัญชาติ
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล์
 • ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงินรวมถึงที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน และหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ข้อมูลธุรกิจ เช่น ชื่อบริษัท ที่อยู่บริษัท และข้อมูลผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง
 • รายละเอียดการเดินทาง เช่น ข้อมูลเที่ยวบิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการพิเศษของลูกค้า
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย

 

การใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

 • เพื่อกระบวนการในการขอใช้บริการบีเอฟเอสพรีเมียมแอร์พอร์ตเซอร์วิสเซส
 • เพื่อกระบวนการในการสมัครงานกับบีเอฟเอส
 • เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของบีเอฟเอส
 • เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเงิน เช่น การบัญชี การเรียกเก็บเงิน และการตรวจสอบ
 • เพื่อการจัดการและการบริหาร
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ข้างต้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บีเอฟเอส อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับอนุญาตจากบีเอฟเอส ผู้ซึ่งอาจจะอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักรไทยเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และความต้องการ ดังนี้

 • เจ้าหน้าที่สนามบิน
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • พันธมิตรทางธุรกิจ
 • รัฐบาล หรือ หน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล
 • บริษัทประกัน และโรงพยาบาล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บีเอฟเอส ใช้ซอฟต์แวร์การรักษาความปลอดภัย ที่ชื่อว่า (“Transport Layer Security” หรือ “TLS”) ซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้จะตรวจสอบข้อมูลที่คุณป้อนให้กับเว็บไซต์ของบีเอฟเอสก่อนที่จะถูกส่งถึงบีเอฟเอส TLS เป็นโปรโตคอลการเข้ารหัสมาตรฐานอุตสาหกรรม และทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลได้รับการป้องกันจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ให้ จะถูกควบคุมโดยบีเอฟเอส เป็นหลัก

การเก็บรักษาข้อมูล

บีเอฟเอส จะเก็บข้อมูลของคุณไว้ในระยะเวลาที่บีเอฟเอสจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการ ในกรณีที่ไม่ต้องการข้อมูลของคุณอีกต่อไป บีเอฟเอสจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกกำจัดอย่างปลอดภัย ในบางกรณีบีเอฟเอส อาจจะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลานานขึ้น ตัวอย่างเช่นในกรณีที่บีเอฟเอส จำเป็นต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อบังคับทางด้านภาษี หรือ ข้อกำหนดด้านการบัญชี ซึ่งข้อมูลของคุณ บีเอฟเอสจะทำลายทิ้งหลังจาก 7 ปีไปแล้ว

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

คุณอาจพบการเชื่อมโยงภายนอกไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามบนแพลตฟอร์มของบีเอฟเอส นโยบายความเป็นส่วนตัวของบีเอฟเอส ไม่ได้ใช้กับการใช้งานเว็บไซต์บุคคลที่สามของคุณ บีเอฟเอสจะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยบีเอฟเอส และสนับสนุนให้คุณอ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพอใจกับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ

การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

เมื่อเวลาผ่านไป บีเอฟเอส อาจปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวใหม่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทางคุณทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดนี้จะให้บริการแก่คุณทุกคน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบีเอฟเอส เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบีเอฟเอส

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ติดต่อสอบถาม

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือต้องการเข้าถึง ปรับปรุง หรือแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อบีเอฟเอส ตามที่อยู่ด้านล่าง

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท บางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซส
777 หมู่ 7, ราชาเทวะ, บางพลี, สมุทรปราการ 10540, ประเทศไทย

Privacy Policy

General

Bangkok Flight Services (BFS), Worldwide Flight Services Bangkok Air Ground Handling Co., Ltd. (BFS Ground) and WFS-PG Cargo Co., Ltd. (BFS Cargo). (Hereinafter referred to as “BFS”) handles a variety of information: including our own information and information entrusted to us by you. This Privacy Policy describes how BFS collect and use personal information where BFS is the data controller or where BFS refer to the applicability of this Policy.

Information Collection

BFS request information from you in several areas of our BFS website and other channels that may be used to personally identify you (“Personal Information”) including but not limited to:

 • Personal information such as your name, gender and nationality.
 • Contact information such as your telephone numbers, mailing addresses and email addresses.
 • Payment information such as billing information including billing address and tax ID.
 • Business information such as company name, business address and associated contact information.
 • Travel details such as flight information and information related to customer special needs.
 • Technical information such as IP address.

Use of Information Collected

 • To process BFS Premium Airport Services transaction.
 • To process BFS apply job online.
 • To improve our BFS websites and services.
 • To comply with any legal or regulatory requirement.
 • For financial purposes such as accounting, billing and audit.
 • For management and administrative purposes.
 • For all other purposes ancillary to any of the purposes stated above.

Disclosure of Personal Information

BFS may process and disclose your Personal Information with third parties appointed or authorized by BFS, who may be located within or outside the Kingdom of Thailand for the fulfilment of the Purpose:

 • Airport authorities.
 • Safety and security officer.
 • Business partners and alliances.
 • Government or non-government authorities and regulators.
 • Insurers and hospitals.

Protection of Personal information

BFS offer the use of secure communication transmission software (known as “Transport Layer Security” or “TLS”) that encrypts all information you input to our BFS website before it is sent to us.
TLS is an industry standard encryption protocol and this ensures that the information is reasonably protected against unauthorized interception.


Data Controller

Any personal data provided or gathered is controlled primarily by BFS.

Retention of Data

BFS will keep your information for as long as BFS need it for the purpose it is being processed for. Where your information is no longer required, BFS will ensure it is disposed of in a safe manner. In some circumstances BFS may need to store your personal information for longer periods of time, for instance where BFS are required to do so in accordance with legal regulatory requirements. BFS will remove or anonymize your information after 7 years.


Links to Third Party BFS Website

You might find external links to third party websites on BFS platforms. BFS Privacy Policy does not apply to customer use of a third party website. BFS are not responsible for the privacy practices of websites that are not operated by BFS and encourage you to read the privacy statements of any such third party website. Please ensure that you are satisfied with the privacy statements of these third party website before you submit any personal information.


Amendments of Privacy Policy

From time to time, BFS may update or amend this Privacy Policy to reflect new or different privacy practices, without notice to you. The latest version of this Privacy Policy will be made available to you. Do revisit our BFS website for updates on our Privacy Policy.

This Privacy Policy is effective on 25 May 2018.

Contact for Inquiries

If you have any inquiries regarding Privacy Policy or wish to access, update or amend your personal information please write to us at the address below.

System Development & IT Department
Bangkok Flight Services
777 Moo 7, Racha Thewa, Bang Phli, Samut Prakan 10540, Thailand

Back To Top